LAPS LASTEAEDA

LASTEAIAS ON VABU KOHTI! 

Märjamaa vallavalitsus peab elektroonilist lasteaiajärjekorra registrit.

NB! Lapse lasteaeda vastu võtmise aluseks on lapsevanema avaldus. Loe edasi….

Vajalik info

Alates 1.septembrist 2014 muutus lastevanemate lasteaiakulude osalusemäära (lasteaiatasu) arvestus ja paraku ka suurus. Osalusmäär kuus lapse kohta on edaspidi kokku 7% miinimumkuupalgast (hetkel 355.-, uuest aastast 390.-) : senise 20.- euro asemel maksab lasteaiakoht kuus 1. septembrist 24,85 eurot ja 1.jaanuarist 27,30 eurot.

Et valla lasteaedades ei jätku veel kõigile soovijatele kohti (eriti terav probleem Märjamaal ja sõimeealiste laste osas), siis leevendamaks natukenegi seda olukorda, muudeti juba juulikuust lastehoiuteenuse hüvitamise korda. Kui vanem on sunnitud vallas registreeritud ja valla lasteaias järjekorras oleva lapse puhul kasutama lapsehoiuteenust (näiteks „Mürakarus”), siis hüvitatakse talle tagantjärele lastehoiu kohakulud, mis ületavad 7% miinimumkuupalgast. Hüvitamisele ei kuulu erinevad eritasud ja toiduraha.