ÕPPETEGEVUS

2018/2019 ÕPPEAASTA TEEMA: Uuendamisel!

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk: Uuendamisel!

2017/2018 ÕPPEAASTA TEEMA: Mina teiste seas.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk “Laps väärtustab oma rahvakultuuripärandit, mis toetab tema õpioskusi ja teadmiste arengut”

Muumitrollid

 • Laps omandab Eesti lastekirjanduse kaudu kooliks vajaliku jutustamis- ja eneseväljendusoskuse.
 • Laps viibib iga päev õues, et tema füüsiline ja vaimne tervis oleks hoitud.
 • Laps õpib suhtuma eakaaslastesse sallivalt ja hoolivalt läbi “Kiusamisest vabaks” metoodika.

Muumipõnnid

 • Laps õpib vajalikke oskusi kergel ja mängulisel viisil.
 • Laps järgib rühma reegleid ja eeskujule toetudes jäljendab igapäevaelu rolle ja tegevusi
 • Laps osaleb eakohasel viisil kodumaa tähtpäevadel ja saab teadmisi eesti rahva kommetest

MEIE VÄÄRTUSED


PÄEVAKAVA

Õppetegevused, söömine ja uinak toimuvad järgmise graafiku alusel

Muumipõnnide rühma (liitrühma) päevakava:

7.00 – 8.30 Kogunemine, individuaalsed tegevused, mängud
8.30 – 8.45 Hommikuring
8.45 – 9.15 Hommikusöök
9.15 – 11.00 Õppetegevused, mängud
11.00 – 12.15 Õues viibimine, jalutuskäigud, õuetegevused
12.15 – 13.00 Lõunasöök, ettevalmistus magamiseks
13.00 – 15.00 Unejutt, puhkus
15.00 – 16.00 Virgumine, mängud, õhtuoode
16.00 – 18.30 Õhtused õppetegevused, mängud, õues viibimine

Muumitrollide rühma (sobitusrühm) päevakava:

7.00 – 8.45 Kogunemine, individuaalsed tegevused, mängud
8.45 – 9.15 Hommikusöök
9.15 – 9.40 Hommikuring
9.40 – 11.00 Õppetegevused, mängud
11.00 – 12.30 Õues viibimine, jalutuskäigud, õuetegevused
12.30 – 13.00 Lõunasöök, ettevalmistus magamiseks
13.00 – 15.00 Puhkus
15.00 – 16.00 Virgumine, mängud, õhtuoode
16.00 – 18.30 Õhtused õppetegevused, mängud, õues viibimine

 

_______________________________________________________________________________________________

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED LASTEAIAS

 • Teadmistepäev
 • Vanavanemate päev
 • Mihklipäeva oksjon/sügise sünnipäev
 • Isadepäev/poiste nädal
 • Mardipäev/Kadripäev (rahvuslikud mänguhommikud)
 • Advendiaja alguse tähistamine
 • Jõululaat
 • Jõulupidu
 • Lasteaia sünnipäev
 • Vastlapäev
 • Sõbrapäev
 • Looma-aasta algus
 • Eesti Vabariigi sünnipäev
 • Tüdrukute nädal
 • Lihavõtted
 • Tervisenädal
 • Spordi- ja matkapäevad
 • Emadepäev
 • Lastekaitsepäev
 • Lõpuekskursioonid
 • Koolisaatmis pidu