Projektid

“Tere kevad 2018”
Projekti eesmärgiks on veebipõhine õpe eelkooliealistele lastele; looduse lähendamine ja tutvustamine, märkamine, jälgimine, hoolimine ning ära tundmine. Vaatluste ja tegevuste kestvus on märts-mai 2018. Kogutud andmed lisatakse rühmaõpetajate poolt veebipõhisesse andmebaasi. Lisaks vaatlustele saab osa võtta lisategevustest-joonistada, luuletada, pildistada jne.

Kallid vanemad, kutsume ka teid lastega kodukoha ümbritsevat loodust märkama ja ära tundma. Kui leiate mõne kevadekuulutaja, mille/kelle foto lasteaia koridori seinal näha, andke meile teada ja teeme koos sellekohase märkme.
Ilusat kevadet!

_____________________________________________

Programm “Kiusamisest vabaks lasteaed”

Programmiga „Kiusamisest vabaks“ arendatakse lasteaialaste vahel häid, sallivaid ja üksteist austavaid suhteid. Eesmärk on saavutada käitumiskultuur, kus lapsed hoolivad üksteisest ja astuvad julgelt kiusamise puhul vahele, aidates kaaslast, kellel on raske ennast kaitsta.

Kiusamisvastane programm keskendub järgmistele põhimõtetele:

  • täiskasvanud vastutavad laste seas toimuva kiusamise eest;
  • kiusamisega tuleb ennetavalt tegeleda;
  • kiusamisvastase töö uus sihtrühm on kiusamise pealtvaatajad;
  • laste vahel sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse arendamine.

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika, mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele.

Programm saab tulemuslik olla ainult siis, kui ka lapsevanemad on kaasatud.

Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

HUVITAVAT LUGEMIST LAPSEVANEMALE

Loe rohkem…

_______________________________________________________________________________________________________

Tervist edendav lasteaed

VAATA MEIE PROJEKTI SIIT!

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Lühitutvustus meie 2016-2017.õa projektidest. Klikka pildil, et näha esitlust.