HOOLEKOGU

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui lasteaias, tehes koostööd lastevanemate, kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega. Küsimuste, rõõmude, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole.

Hoolekogu protokollid 2018-2021

Hoolekogu protokoll 17. aprill (2018)

Hoolekogu protokoll 22. jaan (2018)

Hoolekogu protokoll 20.nov (2017)

Hoolekogu protokoll 19. juuni (2017)

Hoolekogu protokoll 04. aprill (2017)

Hoolekogu protokoll 09. märts (2017)

Hoolekogu protokoll 10.jaan (2017)

Hoolekogu protokoll 28.nov (2016)

 Hoolekogu protokoll 4.okt (2016)


Varbola Lasteaed – Algkooli hoolekogu on valitud aedkooli õppenõukogus ning lasteaia ja kooli lastevanemate koosolekul.

Hoolekogusse kuuluvad seisuga november 2020:

Kertu Elfenbein – vilistlaste ja kogukonna esindaja ning   (hoolekogu esinaine) – kertu.elfenbein@mail.ee

Aile Taidemaa – kooli lastevanemate esindaja (hoolekogu aseesinaine) – nipi100@hotmail.com

Marko Aleksejev – kooli lastevanemate esindaja– (aleksejevmarko@gmail.com),

Eero Kalm – kooli lastevanemate esindaja – eerokalm@gmail.com

Mariann Nuut – lasteaia lastevanemate esindaja – mariann.nuut@gmail.com

Heli Talts –  lasteaia lastevanemate esindaja – heli.talts@gmail.com

Külli Post –  lasteaiaõpetajate esindaja – kylli811@hot.ee

Anu Kuusler – kooliõpetajate esindaja – anu.kuusler@gmail.com