HOOLEKOGU

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui lasteaias, tehes koostööd lastevanemate, kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega. Küsimuste, rõõmude, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole.

Hoolekogu protokoll 17. aprill (2018)

Hoolekogu protokoll 22. jaan (2018)

Hoolekogu protokoll 20.nov (2017)

Hoolekogu protokoll 19. juuni (2017)

Hoolekogu protokoll 04. aprill (2017)

Hoolekogu protokoll 09. märts (2017)

Hoolekogu protokoll 10.jaan (2017)

Hoolekogu protokoll 28.nov (2016)

 Hoolekogu protokoll 4.okt (2016)


Varbola Lasteaed – Algkooli hoolekogu on valitud lasteaia ja kooli lastevanemate koosolekul, septembris 2016.

Hoolekogusse kuuluvad:

Marko Aleksejev – koolilaste lastevanemate esindaja ja hoolekogu esimees – (aleksejevmarko@gmail.com),

Eero Kalm – lasteaia lastevanemate esindaja – eerokalm@gmail.com)

Aile Taidemaa – lasteaia lastevanemate esindaja – nipi100@hotmail.com

Anu Matsoo – koolilaste lastevanemate esindaja – anu.matsoo@gmail.com

Kertu Elfenbein – vilistlaste ja kogukonna esindaja ja  hoolekogu aseesimees – kertu.elfenbein@mail.ee

Ülle Viipsi – õpetajate esindaja – ylleviipsi@gmail.com

Helve Riitsaar – omavalitsuse esindaja – helveriitsaar@gmail.com

Anu Kuusler – hoolekogu  protokollija – anu.kuusler@gmail.com