HOOLEKOGU

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui lasteaias, tehes koostööd lastevanemate, kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega. Küsimuste, rõõmude, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole.

Hoolekogu protokoll 17. aprill (2018)

Hoolekogu protokoll 22. jaan (2018)

Hoolekogu protokoll 20.nov (2017)

Hoolekogu protokoll 19. juuni (2017)

Hoolekogu protokoll 04. aprill (2017)

Hoolekogu protokoll 09. märts (2017)

Hoolekogu protokoll 10.jaan (2017)

Hoolekogu protokoll 28.nov (2016)

 Hoolekogu protokoll 4.okt (2016)


Varbola Lasteaed – Algkooli hoolekogu on valitud lasteaia ja kooli lastevanemate koosolekul, septembris 2018.

Hoolekogusse kuuluvad:

Marko Aleksejev – koolilaste lastevanemate esindaja ja hoolekogu esimees – (aleksejevmarko@gmail.com)

Eero Kalm – kooli lastevanemate esindaja – eerokalm@gmail.com

Aile Taidemaa – kooli lastevanemate esindaja – nipi100@hotmail.com

Mariann Nuut – lasteaia lastevanemate esindaja – mariann.nuut@gmail.com

Heli Talts –  lasteaia lastevanemate esindaja – heli.talts@gmail.com

Anu Matsoo – kooli lastevanemate esindaja – anu.matsoo@gmail.com

Kertu Elfenbein – vilistlaste ja kogukonna esindaja ja  hoolekogu aseesimees – kertu.elfenbein@mail.ee

Ülle Viipsi – õpetajate esindaja – ylleviipsi@gmail.com

Helve Riitsaar – omavalitsuse esindaja – helveriitsaar@gmail.com