2015

Külaskäik kõrsiku vabrikusse ja lihaveise lauta 

 

POISTE NÄDAL

 

ÕUESÕPE TEEMAL “PUU”

 

ÕPIME TÄHTI

 

MEIE PÄEV LASTEAIS 

 

SPORDIPÄEV