2. LASTEAEDA TULEMINE JA KOJU MINEMINE

2.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00

2.2 Palun varuge hommikul piisavalt aega, et laps rahulikult rühma saata ja õpetajale isiklikult üle anda.

2.3 Lapsele järgi tulla palume hiljemalt 17.45. 15 minutit on piisav aeg selleks, et laps jõuab rahulikult riietuda ja vanem saab vestelda õpetajaga lapse päevast enne kui lasteaed suletakse.

2.4 Nutuse lapse võib julgesti jätta rühma õpetaja hoole alla. Enamasti kestab nutt nii kaua, kui lapsevanem on lasteaiast lahkunud.

2.5 Erandjuhul lapsevanema vastutusel ja kirjaliku teatise alusel, millel on direktori kinnitus, võib last tuua ja viia alaealine isik. Kui alaealine ei saa lasteaia töötajate arvates oma ülesannetega hakkama, siis luba tühistatakse vanemat sellest eelnevalt informeerides.

2.6 Vanem, kes ise iga päev last lasteaeda ei too ega vii, kohtub rühmaõpetajatega või võtab nendega ühendust vähemalt 1 kord nädalas.

2.7 Vanemal on õigus lapsele lasteaiarühma järele tulla igal ajal, arvestades lasteaia päevakava.

2.8 Juhul, kui vanem ei saa ise lapsele järele tulla, peab ta sellest lasteaiaõpetajaid päeva jooksul informeerima telefonil 5918 4408.

2.9 Juhul, kui lapsele ei ole lasteaia sulgemise ajaks järele tuldud, võtab õpetaja vanemaga ühendust. Kui vanemaga ei ole õnnestunud ühendust saada, teavitatakse sellest direktorit ning politseid. Vajadusel viiakse laps lähimasse varjupaika.

2.10 Lapse toob lasteaiarühma ja viib koju kaines olekus täiskasvanu, suitsetamine lasteaiaruumides ja -õuealal on keelatud.