4. LAPSE TERVIS

4.1 Kui laps haigestub või mõnel muul põhjusel lasteaeda ei tule, teavitab vanem õpetajat telefonil 5918 4408 hiljemalt hommikul kell 8.30. Teatamise korral tehakse toitlustuskulu ümberarvestus sama päeva kohta. Mitteteatamise korral tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest puudumise päevast.

4.2 Lapse haigestumisel rühmas võtab õpetaja vanemaga kohe ühendust. Ühenduse saamiseks varustage rühmaõpetajad vajalike telefoninumbrite ja meiliaadressidega. Kontaktandmete muutumisest teavitab vanem rühmaõpetajat.

4.3 Lasteaeda võib tuua ainult terve lapse. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaiarühmas olla, samuti on oht nakatada teisi. Õpetajal ei ole luba anda lasteaiarühmas vanema poolt kaasa pandud ravimeid, samuti ei tohi laps neid ise võtta. Teatud haiguste (näit suhkruhaiguse) korral võib erandjuhul üksnes vanema vastutusel anda ravimeid direktori poolt määratud pedagoog arsti määratud annuses.

4.4 Nakkushaiguste (gripp, tuulerõuged, silmapõletik jm) korral informeerige koheselt lasteaeda.

4.5 Esmakordselt ja/või peale suvepuhkust lasteaeda tulles esitab vanem arstitõendi lapse tervisliku seisukorra kohta.

4.6 Kui laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu (näit allergia jm), tuleb sellest õpetajat kindlasti teavitada.