5. PUUDUMINE

5.1 Põhjusega puudumine on:

1) lapse haigestumine ja/ või taastusravi;
2) puudumised koolivaheaegadel;
3) ärajäämine vanema teatise alusel.

5.2 Lapse põhjuseta puudumine kolm nädalat ühes kuus on aluseks lepingu lõpetamisele ja lapse lasteaiarühmast väljaarvamisele.

5.3 Leping lõpetatakse ja laps kustutatakse lasteaiarühma nimekirjast:
1) seoses kooliminekuga;
2) vanema kirjaliku teatise alusel;
3) põhjuseta puudumisel rohkem kui kolm nädalat ühes kuus;
4) arvete mittetasumise korral (kaks kuud ja rohkem);
5) vanemapoolsete muude lepingutingimuste pideva rikkumise korral.